Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Nội dung vụ án:

Ngày 16-12-1992, Xí nghiệp Liên hiệp Thuỷ sản Hạ Long (sau đổi thành Công ty TNHH MTV Thủy sản, gọi tắt là Công ty Thủy sản) và Công ty J.B có kí hợp đồng liên doanh thành lập công ty liên doanh Haitaico.Ltd (sau đây gọi là Ltd), thời hạn hoạt động là 30 năm. Ngày 26-11-2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ltd là ông Chu đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty Thủy sản do ông Nguyễn Huy Viễn là người đại diện với nội dung: Hai bên chủ động đi đến thống nhất giao cho Công ty Thủy sản toàn quyền đầu tư khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ltd từ ngày 01-01-2015. Công ty J.B đã quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình có trong liên doanh cho Công ty H theo Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016, việc chuyển nhượng đã được các thành viên Hội đồng quản trị của Ltd đồng ý tại Biên bản ngày 19 tháng 4 năm 2016 và Sở K cũng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý. Công ty Thủy sản cho rằng thời điểm Công ty J.B ký biên bản thỏa thuận ngày 26/11/2014 được xác định là thời điểm Haitaico.Ltd chính thức dừng hoạt động nên Công ty Thủy Sản khởi kiện yêu cầu tuyên Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty J.B và Công ty H là hợp đồng vô hiệu; trả lại 50.000m² đất đã góp vốn vào liên doanh cho Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:

  1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản về việc: Hủy hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H và trả lại 50.000 m² đất của Công ty TNHH Liên doanh cho Công ty TNHH MTV Thủy sản quản lý, sử dụng.

     2. Công ty Cổ phần Sơn H có phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh là 18.459.571.016 đồng.

 Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:

  1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản về việc: Hủy hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H và trả lại 50.000 m² đất của Công ty TNHH Liên doanh cho Công ty TNHH MTV Thủy sản quản lý, sử dụng.

     2. Công ty Cổ phần Sơn H có phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh là 18.459.571.016 đồng.

 Nguồn: thuvienphapluat.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên quan tới tư vấn, xử lý tranh chấp trong kinh doanh, thương mại bởi OSLAW hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng số 0984 893 239 / 0395 974 826 hoặc email tới oslaw.services@gmail.com.

0.02743 sec| 1891.461 kb