Môi trường cho các nhà đầu tư FDI

Môi trường đầu tư đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài

1. Môi trường đầu tư

Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hàng đầu ở Đông Nam Á. Với lợi thế về địa lý, tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động phải chăng, Việt Nam thu hút một lượng vốn lớn mỗi năm. Việt Nam có một số lĩnh vực chưa được khám phá và thị trường tiêu dùng đang phát triển.

Tương tự như tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam chịu tác động đáng kể của dịch Covid-19, làm hạn chế sự di chuyển của các nhà đầu tư, giảm thu hút đầu tư nước ngoài mới. Tuy nhiên, trong 12 tháng qua, có một số điểm nổi bật trong thu hút đầu tư nước ngoài vào một số ngành cũng như một số địa phương ở Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, v.v.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2020, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2019. Trong đó, là 2.523 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký là 14,6 tỷ USD, giảm 35% về số dự án và giảm 12,5% về số vốn đăng ký so với năm trước.

Thành công của Việt Nam trong việc thu hút FDI không chỉ được đo bằng số vốn đăng ký hoặc giải ngân mà còn bằng những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết cũng như kế hoạch hành động nhằm thực hiện cam kết cải thiện môi trường đầu tư và cộng đồng kinh doanh cho các nhà đầu tư. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi đã được đưa vào các điều khoản của dự án mở rộng cũng được hưởng ưu đãi đầu tư. Ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp được khôi phục. Thuế suất điều chỉnh của Thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm xuống 20%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam ngày càng được nhấn mạnh. Các cuộc họp và đối thoại “diễn đàn doanh nghiệp” giữa Chính phủ với khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài thường xuyên được tổ chức, mang đến cơ hội lớn cho các doanh nghiệp - đặc biệt là khu vực nước ngoài - được lắng nghe về các vấn đề pháp lý quan trọng.

2. Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện các hình thức đầu tư sau đây tại Việt Nam:

2.1 Đầu tư trực tiếp

- Thành lập pháp nhân mới;

- Góp vốn / mua lại các pháp nhân hiện có; và

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) ký với các nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.

2.2 Đầu tư gián tiếp

- Mua cổ phiếu, chứng chỉ cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Bằng các quỹ đầu tư chứng khoán; và

- Đầu tư thông qua các tổ chức tài chính trung gian khác.

3. Các hình thức hiện diện thương mại

Các hình thức hiện diện thương mại mà nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện tại Việt Nam như sau:

Văn phòng đại diện (RO)

RO là hình thức phổ biến của việc thành lập ban đầu hoặc ban đầu đối với các tổ chức nước ngoài muốn đầu tư hoặc kinh doanh tại Việt Nam. về góc độ pháp lý, RO là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài, được phép khảo sát thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép. Hạn chế chính của phạm vi hoạt động của RO là nó không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động “tạo ra lợi nhuận trực tiếp” nào.

Chi nhánh

Về mặt kỹ thuật, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, trên thực tế, chi nhánh không phải là hình thức hiện diện phổ biến ở Việt Nam vì chi nhánh chỉ được mở cho các nhà đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực như dịch vụ ngân hàng, tài chính và xây dựng.

Thực thể pháp lý

Tùy thuộc vào ngành kinh doanh, số lượng nhà đầu tư và việc có ý định niêm yết pháp nhân hay không, pháp nhân nước ngoài có thể thiết lập sự hiện diện của mình tại Việt Nam dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh.

4. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Luật Đầu tư mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã tổng hợp và thống nhất danh mục 227 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có những ngành, nghề đặc biệt có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài như kinh doanh, phân phối, dịch vụ logistics. Danh mục này cùng với các điều kiện kinh doanh được niêm yết công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https: // dangkykinhdoanh.gov.vn/ và https://dautunuocngoai.gov.vn/

Các công ty kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện áp dụng (tức là vốn tối thiểu, giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân sự, giấy phép hoạt động, v.v.). Nếu không tuân thủ các yêu cầu này sẽ dẫn đến các hình phạt của cơ quan nhà nước và xử lý thuế bất lợi đối với các chi phí phát sinh của các doanh nghiệp này.

0.01701 sec| 1911.063 kb