Hội nhập kinh tế toàn cầu

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 11 tháng 1 năm 2007. Việc gia nhập WTO đã tạo ra cả cơ hội và thách thức để Việt Nam trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cũng như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và việc ký kết một số hiệp định thương mại tự do (FTA) như FTA EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định FTA Anh - Việt đã thể hiện nỗ lực của quốc gia trong việc hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới.

2.1 Lịch trình hàng hóa, lịch trình dịch vụ và thị trường tự do hóa hơn nữa của Việt Nam

Theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), cả EU và Việt Nam đã cam kết xóa bỏ hơn 99% thuế nhập khẩu đối với nhiều loại hàng hóa. Tùy từng mặt hàng, Việt Nam sẽ có 10 năm để tự do hóa chế độ thuế quan, trong khi EU sẽ tự do hóa trong thời gian 7 năm. EVFTA sẽ mở cửa thị trường Việt Nam cho các công ty EU và nó cũng có thể thúc đẩy nền kinh tế đang bùng nổ của Việt Nam. Sau 8 năm đàm phán, các nước thành viên ASEAN, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào tháng 11 năm 2020, đánh dấu hiệp định thương mại tự do lớn nhất của ASEAN cho đến nay, với thị trường 2,2 tỷ người. những người có quy mô tổng hợp là 26,2 nghìn tỷ đô la Mỹ hoặc 30% GDP của thế giới.

2.2 Tiến lên chuỗi giá trị

Các hiệp định thương mại tự do cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam nâng cao chuỗi giá trị trong một số lĩnh vực và hỗ trợ việc làm có kỹ năng cao và chuyển giao tri thức. Việt Nam được kỳ vọng sẽ có đóng góp đáng kể hơn vào bối cảnh sản xuất toàn cầu và khu vực liên quan đến hàng dệt, may và may mặc, cũng như các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử. Tuy nhiên, việc di chuyển lên chuỗi giá trị sẽ làm tăng thêm sự phức tạp của các quy trình sản xuất, đòi hỏi đầu tư thêm vốn, gây ra nhu cầu ngày càng tăng đối với lao động có kỹ năng cao và một loạt các cân nhắc khác cần tính đến như tìm nguồn cung ứng.

2.3 Cải cách quy định

Việc phát triển chính sách sẽ tập trung vào việc tự do hóa kinh tế hơn nữa. Trong quá trình chuẩn bị gia nhập WTO và các FTA khác, Việt Nam đã sửa đổi nhiều hệ thống pháp luật, sửa đổi các khung pháp lý chính, cụ thể là Bộ luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các Luật Thuế để thực hiện môi trường đầu tư minh bạch hơn. Thật vậy, - hội nhập sâu hơn nữa nền kinh tế toàn cầu với những thách thức liên quan liên quan đến việc gia nhập thị trường của MNC đã giúp sửa đổi khung pháp lý Việt Nam theo hướng minh bạch hơn để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Gần đây, thị trường bất động sản nhà ở và thị trường chứng khoán đã trải qua một cuộc cải cách lớn để mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Theo quy định mới, người nước ngoài hiện được phép mua, căn hộ và nhà ở và nắm giữ 100% cổ phần trong các công ty đại chúng trong hầu hết các ngành.

Các luật mới về đầu tư và doanh nghiệp cung cấp một khuôn khổ pháp lý thân thiện hơn với doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, những thay đổi về quy định thể hiện một cách tiếp cận tiến bộ, đây là cách tiếp cận điển hình cho các nước đang phát triển.

Chính sách cũng được xây dựng xung quanh việc củng cố khu vực ngân hàng, trong đó tập trung vào cơ cấu lại các khoản nợ xấu (NPL), minh bạch trong báo cáo và củng cố các bên cho vay theo tiêu chuẩn quốc tế.

“EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao, toàn diện và khác biệt so với 12 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết trước đây. Hơn 99% dòng thuế hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ được xóa bỏ sau 7 năm có hiệu lực ”. Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công Thương.

0.01859 sec| 1890.961 kb