Dịch vụ Tố tụng

Dịch vụ luật sư OSLAW tham gia tố tụng tại tòa án

Đại diện ngoài tố tụng của luật sư là một hoạt động trong hành nghề của luật sư giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự và khi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng của luật sư đang được nhiều bên biết đến, tìm hiểu và sử dụng dịch vụ đại diện ngoài tố tụng của luật sư.

Để đảm bảo cho quyền và lợi ích của mình một cách tốt nhất thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ tìm đến luật sư để có thể bảo vệ quyền lợi của mình. OSLAW xin cung cấp một số thông tin về dịch vụ đại diện trong tố tụng dân sự chúng tôi đang cung cấp như sau:

đại diện ngoài tố tụng của luật sư là gì và ý nghĩa của nó như thế nào?

OSLAW với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm xin cung cấp các thông tin cần thiết về Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng của luật sư tới quý bạn đọc.

Hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư: Là việc luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong bản hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức nơi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.

Thời điểm đại diện ngoài tố tụng của luật sư

Thời điểm bắt đầu:

     +    Khi việc đại diện theo pháp luật phát sinh.

     +    Khi việc đại diện theo ủy quyền được xác lập hợp pháp bằng Hợp đồng ủy quyền.

Thời điểm chấm dứt đại diện:

     +    Theo pháp luật quy định hoặc khi hết hạn.

     +    Khi công việc đã hoàn thành theo thỏa thuận.

     +    Khi một bên chết, mất tích, đã chết, mất năng lực hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi.

     +    Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

Quyền và nghĩa vụ của luật sư khi thực hiện hoạt động đại diện ngoài tố tụng

Một số quyền cơ bản của luật sư khi thực hiện hoạt động đại diện ngoài tố tụng:

     +    Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công việc ủy quyền.

     +    Chủ động thực hiện việc trợ giúp pháp lý trong phạm vi ủy quyền, được hưởng thù lao ủy quyền theo thỏa thuận và được thanh toán chi phí hợp lý.

Một số nghĩa vụ cơ bản của luật sư khi thực hiện hoạt động đại diện ngoài tố tụng:

     +    Bảo quản, giữ gìn tài liệu được giao, giữ bí mật các thông tin từ công việc được ủy quyền.

     +    Thực hiện công việc được ủy quyền một cách tốt nhất và thường xuyên thông báo với bên ủy quyền.

     +    Bồi thường thiệt hại do lỗi trong quá trình đại diện ngoài tố tụng (nếu có).

     +    Giao lại tài sản phát sinh cho bên ủy quyền.

     +    Báo cho bên thứ ba về thời gian và phạm vi được ủy quyền.

Một số trường hợp đại diện ngoài tố tụng cụ thể của luật sư

     +    Thay mặt quý khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;

     +    Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước;

     +    Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;

     +    Đại diện trong việc đàm phán và giải quyết các tranh chấp nghĩa vụ hợp đồng;

     +    Đại diện tiến hành các thủ tục thương lượng, hòa giải, giải quyết các tranh chấp nội bộ liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp;

     +    Luật sư đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp;

     +    Các hoạt động đại diện ngoài tố tụng khác của luật sư.

1. Lý do vì sao cần có Luật sư tham gia tố tụng

Vai trò của Luật sư tố tụng không chỉ là tiến hành tranh tụng, mà ngay ở giai đoạn tiền tố tụng (điều tra, truy tố, phiên hòa giải, giao nộp chứng cứ,…) sự có mặt của Luật sư sẽ đảm bảo tính khách quan của tất cả quy trình tố tụng, các thủ tục được diễn ra đúng quy định pháp luật.

        →    BẠN MUỐN QUYỀN LỢI CỦA MÌNH ĐƯỢC ĐẢM BẢO TỐI ĐA?

        →    BẠN MUỐN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

        →    BẠN MUỐN CÓ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAY MÌNH THAM GIA TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN?

2. Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án Kinh doanh thương mại

Luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại và các yêu cầu về kinh doanh thương mại, cụ thể: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, như:

      +   Các tranh chấp về Mua bán hàng hoá;

      +  Các tranh chấp về Cung ứng dịch vụ;

      +  Các tranh chấp về Phân phối và hoạt động phân phối;

      +  Các tranh chấp về Đại diện, đại lý; ký gửi hàng hóa...;

      +  Các tranh chấp về Thuê, cho thuê, thuê mua;

      +  Các tranh chấp về Xây dựng; Tư vấn, kỹ thuật;

     +  Các tranh chấp về Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;

      +  Các tranh chấp về  Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;

      +  Các vấn đề liên quan đến Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm;

      +  Các tranh chấp liên quan đến Thăm dò, khai thác.

      +  Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

      +  Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập công ty, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

      +  Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

      +  Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

      +  Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài;

      +  Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài; Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Hãy liên hệ ngay hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp về dịch vụ Luật sư tố tụng!

3. Luật sư tham gia tố tụng vụ án/vụ việc Dân sự

Đối với vụ án, vụ việc dân sự, OSLAW tham gia tố tụng và giải quyết các vấn đề tranh chấp như sau:

      +  Luật sư OSLAW tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

      +  Luật sư OSLAW tư vấn quy định pháp luật, tham gia tranh tụng tại tòa và thực hiện các bước theo quy định về giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự;

      +  Đối với tranh chấp về thừa kế tài sản, luật sư tư vấn pháp luật liên quan về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, tư vấn về quyền khởi kiện của đương sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

      +  Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật sư tư vấn, hướng dẫn về quyền lợi của bên bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, tư vấn quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại làm cơ sở khởi kiện, bảo vệ và tranh tụng tại tòa án;

      +  Trường hợp tranh chấp về các hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, luật sư OSLAW tư vấn quy định pháp luật liên quan về đất đai đối với vụ việc tranh chấp đất đai cụ thể, tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, tư vấn quy trình khởi kiện, bảo vệ quyền lợi và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai;

      +  Luật sư OSLAW tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

      +  Tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quốc tịch;

      +  Luật sư OSLAW tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Đối với vụ việc dân sự, Luật sư OSLAW tham gia tố tụng với những nội dung sau:

      +  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

      +  Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.

      +  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

      +  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.

      +  Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

      +  Yêu cầu tuyên bố văn bản công chụng vô hiệu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ tham giá tố tụng bởi Luật sư OSLAW hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng số 0984 893 239 / 0395 974 826 hoặc email tới oslaw.services@gmail.com.

0.02744 sec| 2015.078 kb