Câu chuyện OSLAW

Vai trò của người luật sư đối với các công ty và doanh nghiệp

Thông thường các công ty, doanh nghiệp chỉ sử dụng luật sư khi công việc kinh doanh có sự rủi ro. Tuy nhiên một kế hoạch kinh doanh trọn vẹn và khôn ngoan cần đề phòng các rủi ro pháp lý và các vấn đề không mong muốn thì sự tham gia của các luật sư là rất cần thiết.

Tư vấn ngay từ khi chuẩn bị thành lập công ty

Chủ sở hữu có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của luật sư trong việc lựa chọn đúng mô hình doanh nghiệp, cơ cấu công ty, chọn địa điểm để hoạt động, giúp họ hoạt động theo luật… Đối với các công ty vừa và nhỏ, chỉ có một chủ sở hữu duy nhất thì cấu trúc và hoạt động của nó còn mang tính đơn giản. Tuy nhiên đối với các công ty và doanh nghiệp lớn, có nhiều chủ sở hữu thì việc có sự tư vấn, hỗ trợ của các luật sư là hết sức quan trọng và cần thiết. Lúc này người luật sư sẽ đưa ra những lời khuyên hợp lý để công ty hoạt động đúng hướng và theo đúng pháp luật.

Luật sư giữ vai trò hỗ trợ các công ty và chủ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị

Trong hoạt động thường niên của mình, các công ty sẽ phải tuân thủ một số yêu cầu, có thể kể đến như: duy trì tình trạng pháp lý của mình, tổ chức họp cổ đông, ban lãnh đạo, làm việc với các đối tác, tuyển dụng và bố trí nhân sự… Tất cả các hoạt động này đều phải tuân thủ các quy định của nhà nước về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Những quy định này thường được áp đặt lên các công ty, doanh nghiệp trong trường hợp họ tham gia vào các thỏa thuận hoặc các luật áp dụng. Trong trường hợp này, sự tham gia của luật sư vào các công ty, doanh nghiệp sẽ giúp cho nó có hoạt động ổn định và hợp pháp. Thiếu vắng sự tư vấn và hỗ trợ của luật sư sẽ khiến cho các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ vi phạm pháp luật nhà nước, gây rủi do cho doanh nghiệp hoặc tạo ra sự tranh chấp giữa các chủ sở hữu cũng như đối thủ.

Vai trò của người luật sư trong bảo vệ tài sản của doanh nghiệp

Mỗi công ty, doanh nghiệp thường có các tài sản vô hình được pháp luật nhà nước bảo vệ. Đó chính là những thương hiệu, hàng hóa, hoặc dịch vụ đặc thù, quy trình sản xuất, sáng chế, giải pháp hữu ích … Sự tham gia của người luật sư vào việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của công ty, doanh nghiệp thể hiện ở chỗ giúp doanh nghiệp đăng ký thương hiệu, phát minh, sáng chế và có chiến lược để bảo vệ nó. Vai trò của luật sư trong lĩnh vực này sẽ mang lại lợi thế cho doanh nghiệp trước các đối thủ cạnh tranh đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng với đối tác

Các doanh nghiệp thông thường đều tự dự thảo hợp đồng/ thỏa thuận với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp... Thực tế cho thấy nếu tự soạn thảo thì các hợp đồng/ thỏa thuận đó sẽ có nhiều kẽ hở và có thể tạo ra nhiều vấn đề phát sinh về sau. Trong trường hợp này, nếu có sự tham gia của người luật sư, các điều khoản của hợp đồng sẽ chặt chẽ hơn, phù hợp với mỗi hoàn cảnh, tình huống cụ thể; tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Khi công ty, doanh nghiệp của bạn đang có ý định ký hợp đồng với bất kỳ một đối tác nào, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho luật sư. Hãy tham khảo ý kiến của luật sư trước khi đưa ra quyết định.

Sự tham gia của luật sư trong công tác nhân sự của công ty và doanh nghiệp

Trên thực tế, các công ty và doanh nghiệp khi tuyển dụng cũng như chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên đều gặp các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động. Theo đó, họ cần có sự hỗ trợ của luật sư trong lĩnh vực pháp lý. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm và có thể ảnh hưởng đến uy tín cũng như hoạt động của công ty. Sự am hiểu luật pháp của người luật sư sẽ giúp cho công ty, doanh nghiệp sẽ có những thỏa thuận pháp lý với người lao động để đảm bảo được lợi ích của cả hai bên khi bắt đầu cũng như khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa các chủ sở hữu cũng như với các đối tác

Đối với các công ty, doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu trong quá trình hoạt động sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Khi có một cổ động quyết định rút vốn, công ty, doanh nghiệp đó sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, làm thể nào để mua lại cổ phần của cổ đông đó một cách hợp pháp? Lúc này người luật sư sẽ giữ vai trò rất quan trọng trong việc tư vấn cho công ty giải quyết vấn đề một cách hợp lý và tiếp tục đi vào hoạt động bình thường.

Từ nhận thức về vai trò và trách nhiệm của mình, với đội ngũ luật sư lâu năm, OSLAW cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tư vấn và xử lý tất cả các phát sinh và vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

0.03348 sec| 1911.094 kb