Bảo hộ Sáng chế

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Điều kiện bảo hộ Sáng chế:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

      +     Có tính mới;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Có trình độ sáng tạo;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Cách thức thể hiện thông tin;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Giống thực vật, giống động vật;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Chủ thể sau đây có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế:

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Cá nhân;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Pháp nhân;

Một chủ thể có thể đăng ký bảo hộ nhiều sáng chế hay nhiều đối tượng của quyền SHTT.

Thủ tục đơn giản bởi OSLAW

Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế không quá phức tạp và chi phí rất nhỏ so với lợi ích thiết thực mang lại. Vì vậy, khi sáng tạo ra các sáng chế, tác giả/ chủ sở hữu sáng chế nên nhanh chóng thực hiện đăng ký bảo hộ.

Các giấy tờ cần thiết để đăng ký quyền tác giả bao gồm:

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ 01 bản mô tả sáng chế;

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Ảnh CMND/CCCD/ Hộ chiếu (còn hạn) hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD chủ sở hữu sáng chế.

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Hợp đồng ủy quyền cho OSLAW.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giấy tờ từ Quý khách hàng, Cục SHTT sẽ ra thông báo về kết quả thẩm định về hình thức của thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế.

Trong vòng 12-24 tháng, Cục SHTT sẽ cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế sau khi đã thẩm định về nội dung của sáng chế đăng ký.

Hiệu lực và thời hạn bảo hộ sáng chế:

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Phạm vi dịch vụ OSLAW cung cấp khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn và Đăng ký bảo hộ sáng chế của chúng tôi bao gồm:

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Tư vấn và phân tích ưu nhược điểm cho khách hàng về từng dịch vụ và phương pháp tiến hành.

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Soạn toàn bộ hồ sơ Đăng ký bảo hộ sáng chế cho khách hàng.

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ Đăng ký bảo hộ sáng chế.

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Soạn thảo công văn phúc đáp mọi thông báo của Cục SHTT. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Cục SHTT (nếu có).

      +  ​​​​​​​  ​​​​​​​ Hỗ trợ đến khi Khách hàng nhận được Văn bằng bảo hộ sáng chế do Cục SHTT cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên quan tới các thủ tục hồ sơ Đăng ký bảo hộ sáng chế bởi OSLAW hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng số 0984 893 239 / 0395 974 826 hoặc email tới oslaw.services@gmail.com.

0.02852 sec| 1922.875 kb