Bảo hộ Giải pháp hữu ích

Thế nào là giải pháp hữu ích?

Giải pháp kỹ thuật – đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật (ứng dụng các quy luật tự nhiên) nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định.

Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

(i) Sản phẩm:

    +   Sản phẩm dưới dạng vật thể, ví dụ dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện..., được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc

    +   Sản phẩm dưới dạng chất (gồm đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất), ví dụ vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm..., được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học, ví dụ gen, thực vật/động vật biến đổi gen..., được thể hiện bằng tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;

(ii) Quy trình hay phương pháp (quy trình sản xuất; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, v.v.) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trìn, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định.

Điều kiện bảo hộ Giải pháp hữu ích:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện sau:

    +    Có tính mới;

    +    Không phải là hiểu biết thông thường;

    +    Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế/ giải pháp hữu ích:

    +    Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế được quy định trong Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể là:

    +    Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

    +   Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

    +    Cách thức thể hiện thông tin;

    +    Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

    +    Giống thực vật, giống động vật;

    +    Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

    +    Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Hiệu lực và thời hạn bảo hộ giải pháp hữu ích:

    +    Văn bằng bảo hộ Giải pháp hữu ích có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

    +    Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

Phạm vi dịch vụ OSLAW cung cấp khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn và Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích của chúng tôi bao gồm:

    +    Tư vấn và phân tích ưu nhược điểm cho khách hàng về từng dịch vụ và phương pháp tiến hành.

    +    Soạn toàn bộ hồ sơ Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích cho khách hàng.

    +    Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích.

    +    Soạn thảo công văn phúc đáp mọi thông báo của Cục SHTT. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Cục SHTT (nếu có).

    +    Hỗ trợ đến khi Khách hàng nhận được Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích do Cục SHTT cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên quan tới các thủ tục hồ sơ Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích bởi OSLAW hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng số 0984 893 239 / 0395 974 826 hoặc email tới oslaw.services@gmail.com.

0.10861 sec| 1907.172 kb